Dịch vụ khai báo hóa chất tại cục hóa chất bộ công thương

Khai theo Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011

Hoá chất phải khai báo là hoá chất được sản xuất, nhập khẩu thuộc Danh mục hoá chất phải khai báo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Dịch vụ khai báo trong 2 ngày làm việc là xong. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chọn ngôn ngữ
Chat Zalo
0936 54 99 44