CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DHB QUỐC TẾ
Địa chỉ: Tầng 6, Số 3 Ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại:  +84 24 3555 3558

Fax : +84 24 3253 5137
Email: hieu.le@dhb-logistics.com.vn